سفره خانه سنتی
خسرو
مدیریت: علی اصغر اسماعیلی
قهوه خانه
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
ستارخان، چهاراه خسرو پلاک: 23