خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی خیاط باشی
مدیریت: جواد برغمدی
خیاطی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس ، 196 شرقی ، خ گیو ، 202 شرقی ، پلاک 45