نجاری-منبت کاری
خراسانی
مدیر: مصطفی خراسانی
منبت کاری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
خرمدشت ، کوچه اتشنشانی، جنب اتش نشانی، پلاک 524