نانوایی سنتی و فانتزی
تهیه و توزیع کلیه مواد اولیه نانوایی ممتاز
مدیر: مجید الماسی
خمیر مایه، جوش شیرین، کنجد، نایلون، نمک، ناوند، پارو، صابون سنگکی، شیره خرما، خمیر خرما و...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
پاکدشت، بلوار شمالی شهیدقمی، نقشینه 13 پلاک: 14