داروخانه دکتر نصر اصفهانی (سابق)
داروخانه دکتر نصر اصفهانی (سابق) - دکتر رضا رئیسی (جدید) - تهیه داروهای کمیاب در مشیریه - ساخت داروهای ترکیبی پوست و زیبایی محدوده مشیریه - مکمل های ورزشی پودر و قرص در مشیریه - منطقه 15
مدیریت: دکتر سمیه صادقی
طرف قرارداد با کلیه بیمه ها - تایید نسخه اینترنتی - تهیه دارو های کمیاب - دارو های مکمل ورزشی - تجهیزات پزشکی - ساخت دارو های ترکیبی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
تهران، مشیریه، 30متری صالحی، نرسیده به چهارراه سوم ، نبش هدایتی ، ساختمان سبحان ، پلاک 52

کلمات کلیدی 
تهیه داروهای کمیاب در مشیریه - ساخت داروهای ترکیبی پوست و زیبایی محدوده مشیریه - مکمل های ورزشی پودر و قرص در مشیریه - منطقه 15