موسسات و انجمن های خیریه
موسسه بهشت یوسف فاطمه (س)
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
خیابان ستارخان – خیابان شادمان پلاک: 277 طبقه فوقانی مسجد سید الشهداء