خیاطی عبدالهی
خیاطی عبدالهی
مدیر: خانم ها یزدان خواه و عبدالهی
خیاطی و کالای خواب و پارچه و تعمیرات لباس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
خ پیروزی ، پاسدارگمنام ، خ آب موتور ، خ واضحی فرد ، پلاک 108