محصولات فرهنگی و هنری
کلوپ اوجانی
مدیر: فرزاد رشیدی
انواع فیلم و سریال و موبایل
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
نازی آباد، خ عراقی ، خ اوجانی پلاک: 77