صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
فروشگاه نایک - تولید و پخش میز نهار خوری - شهرک مرتضی گرد
مدیریت: حسین رشوند
تولید و پخش انواع میز نهار خوری و صندلی