نجاری-منبت کاری
منبت کاری و نمونه زنی گلها
مدیر: شایان وحدت
منبت کاری و نمونه زنی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
سیاه سنگ، خ گلستان، کوچه گلستان اول، پلاک: 25