مدیر:
پوریک خانلری
شماره تماس:
شماره همراه:
09193178386-09331313536-09398943527-09121783782
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، خیابان تجریش ، میدان قدس ، خیابان شهرداری ، جنب بیمارستان شهدا ، پلاک 47
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری
ساندویچ خانلری