دخانیات
فروشگاه فغانی
مدیر: سردار یداله زاده
لوازم قلیان
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
نواب خیابان دامپزشکی، نبش کوچه محمودی، پلاک: 330