دخانیات
دخانیات پژمان
مدیریت: پژمان بخشش زاده
دخانیات
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهران، تهرانپارس، بلوار پروین، خیابان 196 شرقی، خیابان 137، بین 208 و 210 پلاک: 140