خیاطی-مزون-خرج کاری
ساحل
مدیریت: ماندانا حیدری
مزون لباس عروس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهر ری م فرمانداری جنب مجتمع تجاری لاله