برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
پانچو گراف و حکاکی وحید
مدیر: وحید دادگر
پانتوگرافی و حکاکی قالب
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
منطقه صنعتی خرمدشت، خ سیاه سنگ، پلاک: 152