خدمات فنی زارع
مدیریت: کریم زارع
تعمیرات لوازم خانگی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک ولیعصر، خیابان مسلمی جنوبی، پلاک: 68