قالبسازی و فرز کاری
کلیشه 3 نیک
مدیر: فاطمه رهگشا
کلیشه سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
خرمدشت، سیاه سنگ، میدان مادر، خ احمدی، پلاک: 81