نقاشی - خوشنویسی
فیروزه گوهر بی همتا
مدیر: مصطفی کاظم نژاد
* تدریس حکاکی، خوشنویسی، فروش آثار خوشنویسی * فروش آثار نفیس فیروزه کوبی * انجام سفارشات حکاکی رومی * فروش آثار نفیس هنری از هنرمندان چیره دست * فروش آثار اره کاری نقره
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
صادقیه، بین فلکه اول و دوم، بازارچه صفویه، پلاک: 12