محصولات فرهنگی و هنری
فروشگاه صفر و یک
مدیریت: احسان جعفری
محصولات فرهنگی -عرضه لوازم جانبی و تعمیرات و خدمات کامپیوتر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
نازی آباد، خ اکبر مشهدی، کوچه نیکو مرام مرکزی پلاک: 49