چاقو و قیچی سازی
کمالی
مدیریت: حسن کمالی
چاقو سازی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
افسریه 15 متری اول نبش خ 20 پلاک: 319