خیاطی-مزون-خرج کاری
محمدی
مدیریت: حسن محمدی
تعمیرات خیاطی
شماره تماس:
0936550929
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس م پروین خ خیری پلاک: 30