خیاطی-مزون-خرج کاری
فروشگاه و خیاطی غزال
مدیریت: حسین بنار
خیاطی و بورس کت و شلوار
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
بازار عبدل آباد - خ احسانی کوچه 26 غربی پلاک: 16