خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی سمیعی
مدیر: سمیعی
خیاطی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
بزرگراه بعثت ، خ خزانه ، درب سفید رنگ ، پلاک 429