خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی شکرانه
مدیریت: محمد شکرانه
خیاطی و تعمیرات
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
خانی آباد، خیابان مهران، کوچه میرزایی، پلاک159