خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی محمد - خیاطی - میدان خراسان - خ خراسان - منطقه15
مدیریت: محمدباقر مهری

خیاطی آقایان
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
میدان خراسان ، خ خراسان ، نبش کوچه شهید فاضل