طراحی کفش
چرخکاری رحیمی
مدیریت: محمدرضا رحیمی
دوزندگی کفش زنانه
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
سبزه میدان، بازار کفاشها، بازار سیدولی پاساژ کلاهدوز طبقه 2+ پلاک: 35