تولیدی رحمتی. R M T
تولیدی رحمتی. R M T
مدیر: حسین رحمتی
تولیدی سبد رخت چرک نشیمن، جای سیب زمینی پیاز، دراورهای نشیمن جاقاشقی، جابرسی ، پاف کودک ، نیمکتی بزرگ ، نیمکتی متوسط. جاپیازی لیزری . جاقاشقی رو میزی .
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس پاساژ شوش
تصاویر