الکتروموتور صنعتی و پمپ - پمپ آب
سیم پیچی نوین صنعت - سیم پیچی - شهر قدس
مدیریت: علی زارع
سیم پیچی انواع الکترو موتور های صنعتی ، سه فاز ، تک فاز و ... ، فروش انواع الکترو موتور و پمپ های صنعتی و خانگی ، ساخت انواع تابلو های اتوماسیون  PLC مانیتورینگ ، توزیع خازن