اغذیه -رستوران -سفره خانه
کترینگ دارچین
مدیریت: سهرابی
کترینگ
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
رودهن، بلوار امام ، به سمت آبعلی ، خیابان رجایی ، پلاک 31