محصولات فرهنگی و هنری
سروش
مدیر: مهدی پورنژاد
موسسه فرهنگی ، محصولات صوتی و تصویری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ ولیعصر ، بالاتر از نیایش ، نبش ک سایه ، برج سایه ، ط زیر زمین ،