کبابسرای گل دیس گلپایگان - کباب سرای گلدیس گلپایگان - کبابسرای گلدیس سعادت آباد - بلوار فرحزادی - بالاتر از نیایش بین گلستان 1 و 2 - بین گلستان 1و2
کبابسرای گل دیس گلپایگان - کباب سرای گلدیس گلپایگان - کبابسرای گلدیس سعادت آباد - بلوار فرحزادی - بالاتر از نیایش بین گلستان 1 و 2 - بین گلستان 1و2
مدیر: علی اصغر جوهری
چلو کباب و جوجه کباب و  کباب گلپایگان، چرخ و طبخ گوشت تازه گوسفندی، کشتار روز گلپایگان در حضور مشتری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
سعادت آباد، بلوار فرحزادی، بالاتر از نیایش، بین گلستان 1 و 2 پلاک: 73