کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
ورسک
مدیریت: حامد محمدی
تولید کننده و وارد کننده سیستم های آبیاری