طباخی - سیراب شیردان
طباخی سرو - سعدت آباد - بلوار پاکنژاد
مدیریت: سعید پرهیزکاری
طباخی