طباخی اندرزگو - طباخی - خیابان اندرزگو - منطقه 1
طباخی اندرزگو - طباخی - خیابان اندرزگو - منطقه 1
مدیریت: امین شهبازی
طباخی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
تهران ، خیابان اندرزگو ، بعد از اشکستان پور شمالی ، پلاک 8