مولینکس-تفال
مدیریت: آرش ناخدا
تعمیرات تفال - تعمیرات مولینکس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
میرداماد، بهروز(شهید سنجابی) پاساژ میرداماد طبقه همکف پلاک: 89