ظروف کرایه
تشریفات امین
مدیر: محمد رضا امینیان
تشریفات، ظروف کرایه (45 سال سابقه درخشان)
شماره تماس:
فکس:
22693313
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
شریعتی، بالاتراز پل رومی، پلاک: 1847
وب سایت رسمی: