موسسات و انجمن های خیریه
نیکو کاری صالح
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
میرداماد میدان مادر خیابان بهروز بالاتر از میدان مینا کوچه 14 پلاک: 14 طبقه 1