مطب دکتر سمانه عاشوری (جراح و دندانپزشک)
مطب دکتر سمانه عاشوری (جراح و دندانپزشک)
مدیر: دکتر سمانه عاشوری
جراح و دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بزرگراه رسالت، چهارراه مجیدیه، اول مجیدیه جنوبی پلاک: 417 طبقه اول شمالی
تصاویر