مدیر:
دکتر عباس سمیعیان
شماره تماس:
(مطب1: 22319774
22520848)
(مطب2: 33145830 )
آدرس:
مطب2: نبرد جنوبی، تقاطع 45 متری آهنگ (ده حقی) پلاک 236 (تلفن: 33145830)
مطب1: بزرگراه رسالت، 16 متری دوم شمالی (منصوری) جنب ضلع شمالی بازار روز
مطب دکتر عباس سمیعیان
مطب دکتر عباس سمیعیان
مطب دکتر عباس سمیعیان
مطب دکتر عباس سمیعیان
مطب دکتر عباس سمیعیان
مطب دکتر عباس سمیعیان