دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر عاشری
مدیر: دکتر شبنم عاشری
جراح و دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
شریعتی کوچه بسطامی - واحد 19 طبقه 5شمالی