خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی پری ماه
مدیریت: پروانه کبکی
خیاطی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بزرگراه رسالت غرب ، مجتمع تجاری دنیای نور ، طبقه منفی 2 ، پلاک 18