ظروف کرایه
تشریفات پارس
مدیریت: رحیم عامری
ظروف کرایه وخدمات مجالس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
شهرک غرب بلوار شهید نورانی پلاک: 55