محصولات فرهنگی و هنری
CARNIX
مدیر: یاشار اشرفی
محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
شهرک غرب - بلوار فرحزادی - ارغوان غربی پاساژ مجتمع ارکیه ایرانیان پلاک: واحد 13