طباخی - سیراب شیردان
طباخی اصیل
مدیریت: محمد فرحزادی
صبحانه : کله پاچه ، عصرانه : سیراب و شیردان و کله پاچه