اتوماسیون و لوازم اندازه گیری
شرکت پرتاب فن
مدیریت: سید احمد موسوی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
پاک نژاد کوچه -18متری مظهری پلاک: 24 طبقه 1 واحد 4
ایمیل: