اغذیه -رستوران -سفره خانه
دکترکباب شمرون
مدیریت: حسین صمدی
تهیه و توذیع غذا ایرانی اماده عقدقرارداد با شرکتها
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
دارآباد، خیایان پورابتهاج پلاک: 12 واحد 1