موسسات و انجمن های خیریه
موسسه خادمین نیکوکار
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
خیابان ولیعصر – بالاتر از چهارراه پارک وی – ساختمان نرگس