پخش کاوه اکسیژن
پخش کاوه اکسیژن
مدیریت: بابک مقیمی
نمایندگی گاز اکسیژن ، اسیتیلن، ازت و گاز مایع، مجهز به سرویس حمل و نقل حتی در روزهای تعطیل
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهران، مجیدیه شمالی، لاهیجانی شرقی، روبروی خیابان اردکانی پلاک: 71