نبکا NEBKA - دکوراسیون داخلی آشپزخانه رسالت - دکوراسیون آشپزخانه - چیدمان آشپزخانه - مدل کابینت مجیدیه - کابینت آشپزخانه - دکوراسیون داخلی - دکوراسیون منزل بنی هاشم - بزرگراه رسالت
نبکا NEBKA - دکوراسیون داخلی آشپزخانه رسالت - دکوراسیون آشپزخانه - چیدمان آشپزخانه - مدل کابینت مجیدیه - کابینت آشپزخانه - دکوراسیون داخلی - دکوراسیون منزل بنی هاشم - بزرگراه رسالت
مدیر: پیام بویه
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و سیستم های آشپزخانه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
بزرگراه رسالت، خ بنی هاشم، خ شهید رحیمی (پرتوی) پلاک: 110
وب سایت رسمی:
ایمیل: