محصولات فرهنگی و هنری
عباس زارعی
مدیر: عباس زارعی
عرضه محصولات مذهبی وفرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
مجیدیه شمالی استادحسن بنا شمالی م ملت پلاک: 850